PROJELERİMİZ

İnşaat Hizmetleri

Projelerimizin tasarım hesaplamalarında Türk Standartları, en son deprem ve yangın yönetmeliğine uyulmaktadır.Çıkan sonuçlara göre deprem açısından güvenli projeler oluşturulmaktadır.

Binaların taşıyıcı sistemi betonarme karkas olarak yapılmaktadır. İnşaatlarımızın temel derinliği inşaat standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Projenin taşıyıcı sisteminde standartların üzerinde beton sınıfları kullanılmaktadır.